Webcamera 

Dette kamera peiker mot innerste delen av Mårfjorden og Hettehove

Dette kamera peiker retning Synken