Foto: Marius Dalseg Sætre

Med hytta som utgangspunkt kan du gå en rekke fine dagsturer i området - alt fra enkle, barnevennlige turer til krevende toppturer. I tillegg er hytta både et naturlig startsted og overnattingssted på en rundtur gjennom området. Under er noen av våre anbefalte turer.

Du finner flere turforslag på www.UT.no

Sommer

Foto: Henriette Hack

Mårbu til Kalhovd

Fra Mårbu fortsetter stien sørøster over til dels myrete partier mot Syvra (må steingåes eller vades ved stor vannføring). Stien fortsetter opp lia mot Syvrenuten på østsiden av denne mot Oppnestjønni og Uppnesåi (som steingåes eller vades ved stor vannføring). Stien fortsetter over Mårsbrotet mot Vesle Flottetjønn og videre ned lia mot Kalhovd.

Foto: Thorleif Lantz

Mårbu til Lågaros ​​​​​​​

Nordvestover og over Skjorteåe på sommerbru og vestover forbi stidelet til Rauhelleren. Over Kosadalsåe ved nordvestenden av Mårtjønne og opp langs Hetteåe og over elva på sommerbru vest for Havfosstjønne og opp dalføret langs sørsida av Hetteåe. Videre opp mot sørvest og så ned til Viuvatnet, over utløpsbekken i oset og langs vannet. Så vestover over Viuvasshovdun i sørkanten og på nordsida av Tangetjønnan fram til hytta.

Foto: Mari Stephansen

Rauhelleren til Mårbu

Langs Langesjøen til oset av Djupa ved Hansbu. Over helårsbrua og forbi stidelet til Ulvelilægeret og Solheimstulen og ned Reinvassdalen til helårsbrua over Lågen i Geitvassdalen. Mange klopplagte partier over myrene her. I slak stigning opp mot Krossvasshovda der slepa mellom Lågaros og Solheimstulen krysses. Ned Grøntjønndalen forbi Kosadalssætre og stidelet til Lågaros. På sommerbru over Skjorteåe og til turisthytta.

Vinter

Foto: Henriette Hack

Mårbu til Kalhovd

Fra Mårbu til Kalhovd er det en skitur på cirka 20 kilometer. Turen er vanligvis kvistet fra begynnelsen av mars til og med påska. Ruta er kvista fra Mårbu til Oppnesberget over Mår. Fra Oppnesberget går løypa til Store Gloppetjønn, ned mot Vestre Flottetjønni og ned lia til Kalhovd Turisthytte.

Foto: Lars Sundal

Rauhelleren til Mårbu

Kvistet fra mars til over påske. Over Langesjøen mot Geitvassdalen. Over Reinavatnet opp mot Krossvasshovda som rundes på nordsida. Utover Kosadalen, forbi rutedele mot Lågaros og bort til Mårbu.

Foto: Lars Sundal

Solheimstulen til Mårbu

Vanligvis kvistet fra begynnelsen av mars til og med påsken. Sørover på den ubrøytete veien forbi rutedelet til Rauhelleren og opp gjennom lia til Kruketjønne og rutedelet til Imingfjell. Hit er det vanligvis kjørt opp fra Solheimstulen åpner som betjent. Videre over Langetjønne og sørvestover på østsida av Synhovd, over Smågefjorden og Nordre Holstadtjønne og på nordsida av Olavarden og ned til Mårbu.