Priser

Se prisliste for overnatting og mat på hyttene 

Prislisten og betingelsene gjelder for DNT Drammen og Omegns hytter. Vær oppmerksom på at enkelte DNT-hytter andre steder i landet kan ha andre priser.