Oversikt over kvistede vinterløyper finnes her.

Vintermerking 2018
15/2–17/4: Steinsbøle–Kalhovd
16/2–2/4: Imingfjell–Solheimstulen
17/2–2/4: Gvepseborg–Helberghytta–Rjukan fjellstue–Skinnarbu
2/3–6/5: Krækkja–Kjeldebu
2/3–1/5: Fagerheim–Krækkja, Finse–Kjeldebu–Krossdalen (rv. 7) og Finse–Krækkja–Haugastøl om Ørterdalen
2/3–22/4: Hakkesetstølen–Tuva–Ustaoset og Krækkja–Tuva
2/3–15/4: Dyranut (rv. 7)–Sandhaug–Rauhelleren–Lågaros–Mårbu og Heinseter–Sæterdalen (merket til
skoggrensa øverst i dalen)
2/3–8/4: Dyranut (rv. 7)–Stigstuv–Rauhelleren–Solheimstulen–Mårbu, Dyranut–Halne, Fagerheim og
Heinseter–Stigstuv, Helberghytta–Kalhovd–Mårbu–Rauhelleren–Heinseter og Imingfjell–Mårbu, Krækkja(–
Halne)–Stigstuv og Sandhaug–Stigstuv
2/3–2/4: Dyranut (rv. 7)–Kjeldebu og Småroi–Imingfjell
2/3–2/4: Fagerheim (rv. 7)–Heinseter–Tuva,
4/3–17/5: Rundløype ved Hardangerjøkulen fra Finse
16/3–15/4: Dyranut–Hadlaskard–Sandhaug, Hadlaskard–Litlos, Middalsbu–Litlos–Sandhaug–Lågaros og
Våkavadet (rv. 7)–Sandhaug