Hyttas historie

Fra gammelt av

I tiden før 1917, da den store Mårdemningen ble fullført, rant det «bare» en elv fra Kosadalen og Hette forbi Mårbulægeret. Her var også vadestedet for den Søndre Normannslepa. Her har det blitt gjort funn fra steinalderen 4-5000 år f.Kr. Det er også funnet mynter fra 16-1700 tallet her.

Normannslepene bandt landsdelene sammen. For 1000 år siden da Ynglingeætten samlet Norge sammen med ferdsårer fra Skiringsdal i Tjølling til Kaupangen i Eidfjord. Mårbuvadet og Skartåkervollen (der Mårbu ligger i dag) var et naturlig stoppested på slepa som kommer ned fra Hette. Her var det beitemuligheter og fiskemuligheter. Til tider var det også danseplass her (rett inn for der båten legger til i dag). Slepa fortsetter østover opp på andre sida mot Sønstevann.

Søndre Normannslepa møter Store Normannslepa i vest ved Sandbuvollen ca 2 dagsmarsjer vestover fra Mårbuvadet. Sandbuvollen var derfor en av de store handelsplassene på vidda.


Marie og Georg på Mårbu vinterstid
Marie og Georg på Mårbu vinterstid

Turisthytter

Det var 2 forstkandidater (Yngvar Lie og Julius Hvoslef) som eide Mårboden før 1922. Mårboden ble bygslet da den sto på Kristi og Sigrid Prestegaardens grunn.

Kristi og Sigrid Prestegaarden hadde en stor eiendom kalt Skjortehavnen. De drev seterdrift på Skjortesetra, og leide ut jakt og fiskerettigheter.

Yngvar Lie og Julius Hvoslef overdro Mårboden til Skien -Telemark Turistforening i 1922. Det ble i 1928 avtalt gratis bruk av grunn mot at Sigrid Prestegaarden (Evens bestemor) benyttet hytta i 14 dager til jegere som hadde leid jaktrett. Turistforeningen kjøpte båten «HANS» i 1929 til å frakte turister. Sigrid Prestegaarden forpliktet seg til å drive denne. Hun skulle holde oppsatte rutetider.

I 1930 kjøpte Sigrid Prestegaarden Mårboden og inngikk avtale med Turistforeningen. 6 senger skulle avsettes til turister som også hadde krav på forpleining til «turistforeningsstandard og priser».

I 1935 ble det inngått en intensjonsavtale med Georg Prestegaarden (far til Even) der Skien - Telemark Turistforening skulle få sette opp en turisthytte som kompensasjon for Mårboden.

Etter krigen var interessen for å gå i fjellet sterkt økende. Det hadde i lang tid vært uenighet om hvor fylkesgrensa mellom Buskerud og Telemark gikk på Hardangervidda. I 1948 så det ut til at det var klarlagt at Mårbu lå i Buskerud. Mår var da i DOT sitt område, og foreningene ble enige om det. Planlegging om ny hytte startet.  20 mål av Skartåkervollen ble avgitt. Det ble inngått avtale om at Georg og Marie Prestegaarden skulle være bestyrere av en ny hytte.  Imidlertid var tilgangen på byggematerialer etter krigen dårlig, og byggetillatelse ble derfor ikke gitt. Selv om DOT fikk kjøpe en brakke fra Måranleggene for kr 1, ble byggetillatelse først gitt i 1955. DOT hadde ventet i mer enn 5 år, og tomta var ferdig utgravd.  Den 13. juli 1957 var hytta klar med  36 senger. Hytta hadde kostet kr. 235 985. I 1958 ble landsmøtet i Turistforeningen arrangert på Mårbu. Marie og Georg Prestegaarden var bestyrere til 1960, da overtok Randi og Even Prestegaarden.

Grensetvisten om fylkesgrensa fortsatte i en rekke rettsinstanser. I 1970 fastslo høyesterett at Mårbu Turisthytte ligger i Telemark. Mårboden (Gamle Mår) ligger i Buskerud. DOT bygsler nå tomt av Mårfjell Sameie og etterkommere av Gunhild Traen.

Randi og Even ga seg som bestyrere i 1998. I 1999 fungerte Merete Bekkeseth og Øyvind Brandsgård. Etter det var Leela M Guenin bestyrer fram til 2003. Jan Tyssebotn og Brita Gjerde var vertskap fra 2003, Tor Olav Røisgaard fra 2008, broren Jan-Petter Røisgaard overtok etter ham, og så Svein Arne Tyssebotn fra 2015.

Sikringshytta gjorde at sengekapasiteten økte med 12 senger pluss en hems med sovesal/madrasser.  Den sto ferdig i 1996 (??). Hytta er flott og praktisk innredet.
Arkitekt Robert Bjørka tegnet den slik at den står på påler for å hindre vinden å legge opp snø rundt. Dette har vist seg å fungere godt.

I 2003 ble det investert ca 4,5 mill i oppgradering av betjeningsfløyen, kjøkkenet, spisesalen, resepsjonsområdet og inngangspartiet i hovedhytta. Prosjektleder var Knut Lande.

Båtruta på Mår har mer eller mindre gått siden Sigrid kjørte «HANS». Even kjøpte en 21 fot motorbåt i 1949 som ble skiftet ut med en 26 fot båt i 1952. I 1970 satte han i drift en overbygd båt på 27 fot og plass til 34 personer. Han drev båt-driften livet ut, selv om barnebarnet kjørte de siste åra.


Av: Terje Landsverk, tidligere daglig leder i DNT Drammen og Omegn.

Kilder: Søren W Thorne (DOTs/DNT Drammen og Omegns årbok fra 1995), NOU rapport om Hardangervidda, Reidar Fønnebø (slepene), Terje Landsverk.

​​​​​​​